MULTIPOWER – Bauform G – 13-80 mm Krafthub

Kraft im Krafthub F(KH): bis 1000 kN

Gesamthub: bis 400 mm
Gesamthublängen: 13 – 80 mm

Gesamthubbegrenzung: nicht möglich
Krafthubbegrenzung: möglich
ziehende Arbeitsweise: nicht möglich

MULTIPOWER- Bauform G Ausführungen

10-bar-Ausführung

Bauform: G1
Baugröße: 10 kN
Baureihe: 10-bar-Ausführung
Massblatt: » G10 13 bis 80 mm

Luft Öl-Kraft-MP10-10 Bar

 

Bauform: G1
Baugröße: 20 kN
Baureihe: 10-bar-Ausführung
Massblatt: » G20 13 bis 80 mm

Luft Öl-Kraft-MP10-10 Bar

 

Bauform: G1
Baugröße: 40 kN
Baureihe: 10-bar-Ausführung
Massblatt: » G40 13 bis 80 mm

 

Bauform: G1
Baugröße: 60 kN
Baureihe: 10-bar-Ausführung
Massblatt: » G60 13 bis 80 mm

 

Bauform: G1
Baugröße: 80 kN
Baureihe: 10-bar-Ausführung
Massblatt: » G80 13 bis 80 mm

 

Bauform: G1
Baugröße: 150 kN
Baureihe: 10-bar-Ausführung
Massblatt: » G150 13 bis 80 mm

 

Bauform: G1
Baugröße: 300 kN
Baureihe: 10-bar-Ausführung
Massblatt: auf Anfrage

 

Bauform: G1
Baugröße: 500 kN
Baureihe: 10-bar-Ausführung
Massblatt: » G500 13 bis 80 mm

 

Bauform: G1
Baugröße: 750 kN
Baureihe: 10-bar-Ausführung
Massblatt: auf Anfrage

 

Bauform: G1
Baugröße: 1000 kN
Baureihe: 10-bar-Ausführung
Massblatt: auf Anfrage

8-bar-Ausführung

8 Bar Ausführung

Bauform: G1
Baugröße: 10 kN
Baureihe: 8-bar-Ausführung
Massblatt: » G10 13 bis 80 mm

 

Bauform: G1
Baugröße: 20 kN
Baureihe: 8-bar-Ausführung
Massblatt: » G20 13 bis 80 mm

 

Bauform: G1
Baugröße: 40 kN
Baureihe: 8-bar-Ausführung
Massblatt: » G40 13 bis 80 mm

 

Bauform: G1
Baugröße: 60 kN
Baureihe: 8-bar-Ausführung
Massblatt: » G60 13 bis 80 mm

 

Bauform: G1
Baugröße: 80 kN
Baureihe: 8-bar-Ausführung
Massblatt: » G80 13 bis 80 mm

 

Bauform: G1
Baugröße: 150 kN
Baureihe: 8-bar-Ausführung
Massblatt: » G150 13 bis 80 mm

 

Bauform: G1
Baugröße: 300 kN
Baureihe: 8-bar-Ausführung
Massblatt: auf Anfrage

 

Bauform: G1
Baugröße: 500 kN
Baureihe: 8-bar-Ausführung
Massblatt: » G500 13 bis 80 mm

 

Bauform: G1
Baugröße: 750 kN
Baureihe: 8-bar-Ausführung
Massblatt: auf Anfarage

 

Bauform: G1
Baugröße: 1000 kN
Baureihe: 8-bar-Ausführung
Massblatt: auf Anfrage

 

6-bar-Ausführung

Bauform: G1
Baugröße: 10 kN
Baureihe: 6-bar-Ausführung
Massblatt: » G10 13 bis 80 mm

 

Bauform: G1
Baugröße: 20 kN
Baureihe: 6-bar-Ausführung
Massblatt: » G20 13 bis 80 mm

 

Bauform: G1
Baugröße: 40 kN
Baureihe: 6-bar-Ausführung
Massblatt: » G40 13 bis 80 mm

 

Bauform: G1
Baugröße: 60 kN
Baureihe: 6-bar-Ausführung
Massblatt: » G60 13 bis 80 mm

 

Bauform: G1
Baugröße: 80 kN
Baureihe: 6-bar-Ausführung
Massblatt: » G80 13 bis 80 mm

 

Bauform: G1
Baugröße: 150 kN
Baureihe: 6-bar-Ausführung
Massblatt: » G150 13 bis 80 mm

 

Bauform: G1
Baugröße: 300 kN
Baureihe: 6-bar-Ausführung
Massblatt: auf Anfrage

 

Bauform: G1
Baugröße: 500 kN
Baureihe: 6-bar-Ausführung
Massblatt: » G500 13 bis 80 mm

 

Bauform: G1
Baugröße: 750 kN
Baureihe: 6-bar-Ausführung
Massblatt: auf Anfrage

 

Bauform: G1
Baugröße: 1000 kN
Baureihe: 6-bar-Ausführung
Massblatt: auf Anfrage

 

Weitere Bauformen

www.multipower-cylinder.com

Farger & Joosten GmbH
Flurstraße 8
D-88367 Hohentengen

Tel. +49 (0) 75 72 – 76 42 – 0
Fax +49 (0) 75 72 – 76 42 – 30

info@farger-joosten.de