MULTIPOWER – Bauform U

Kraft im Krafthub F(KH): bis 1000 kN

Gesamthub: bis 500 mm

Gesamthubbegrenzung:
 möglich
Krafthubbegrenzung: nicht möglich
ziehende Arbeitsweise: möglich

MULTIPOWER- Bauform U Ausführungen

10-bar-Ausführung

Bauform: U
Baugröße: 10 kN
Baureihe: 10-bar-Ausführung
Massblatt: » U10 13 bis 24 mm

 

Bauform: U
Baugröße: 20 kN
Baureihe: 10-bar-Ausführung
Massblatt: » U20 bis 12 mm
Massblatt: » U20 13 – 28 mm

 

Bauform: U
Baugröße: 40 kN
Baureihe: 10-bar-Ausführung
Massblatt: » U40 bis 12 mm
Massblatt: » U40 13 – 28 mm

 

Bauform: U
Baugröße: 60 kN
Baureihe: 10-bar-Ausführung
Massblatt: auf Anfrage

 

Bauform: U
Baugröße: 80 kN
Baureihe: 10-bar-Ausführung
Massblatt: » U80 bis 12 mm
Massblatt: » U80 13 – 28 mm

 

Bauform: U
Baugröße: 150 kN
Baureihe: 10-bar-Ausführung
Massblatt: » U150 bis 12 mm
Massblatt: » U150 13 – 28 mm

 

Bauform: U
Baugröße: 300 kN
Baureihe: 10-bar-Ausführung
Massblatt: » U300 bis 12 mm

 

Bauform: U
Baugröße: 500 kN
Baureihe: 10-bar-Ausführung
Massblatt: auf Anfrage

 

Bauform: U
Baugröße: 750 kN
Baureihe: 10-bar-Ausführung
Massblatt: auf Anfrage

 

Bauform: U
Baugröße: 1000 kN
Baureihe: 10-bar-Ausführung
Massblatt: auf Anfrage

8-bar-Ausführung

8 Bar Ausführung

Bauform: U
Baugröße: 10 kN
Baureihe: 8-bar-Ausführung
Massblatt: » U10 13 bis 24 mm

 

Bauform: U
Baugröße: 20 kN
Baureihe: 8-bar-Ausführung
Massblatt: » U20 bis 12 mm
Massblatt: » U20 13 – 28 mm

 

Bauform: U
Baugröße: 40 kN
Baureihe: 8-bar-Ausführung
Massblatt: » U40 bis 12 mm
Massblatt: » U40 13 – 28 mm

 

Bauform: U
Baugröße: 60 kN
Baureihe: 8-bar-Ausführung
Massblatt: auf Anfrage

 

Bauform: U
Baugröße: 80 kN
Baureihe: 8-bar-Ausführung
Massblatt: » U80 bis 12 mm
Massblatt: » U80 13 – 28 mm

 

Bauform: U
Baugröße: 150 kN
Baureihe: 8-bar-Ausführung
Massblatt: » U150 bis 12 mm
Massblatt: » U150 13 – 28 mm

 

Bauform: U
Baugröße: 300 kN
Baureihe: 8-bar-Ausführung
Massblatt: » U300 bis 12 mm

 

Bauform: U
Baugröße: 500 kN
Baureihe: 8-bar-Ausführung
Massblatt: auf Anfrage

 

Bauform: U
Baugröße: 750 kN
Baureihe: 8-bar-Ausführung
Massblatt: auf Anfarage

 

Bauform: U
Baugröße: 1000 kN
Baureihe: 8-bar-Ausführung
Massblatt: auf Anfrage

 

6-bar-Ausführung

Bauform: U
Baugröße: 10 kN
Baureihe: 6-bar-Ausführung
Massblatt: » U10 13 bis 24 mm

 

Bauform: U
Baugröße: 20 kN
Baureihe: 6-bar-Ausführung
Massblatt: » U20 bis 12 mm
Massblatt: » U20 13 – 28 mm

 

Bauform: U
Baugröße: 40 kN
Baureihe: 6-bar-Ausführung
Massblatt: » U40 bis 12 mm
Massblatt: » U40 13 – 28 mm

 

Bauform: U
Baugröße: 60 kN
Baureihe: 6-bar-Ausführung
Massblatt: auf Anfrage

 

Bauform: U
Baugröße: 80 kN
Baureihe: 6-bar-Ausführung
Massblatt: » U80 bis 12 mm
Massblatt: » U80 13 – 28 mm

 

Bauform: U
Baugröße: 150 kN
Baureihe: 6-bar-Ausführung
Massblatt: » U150 bis 12 mm
Massblatt: » U150 13 – 28 mm

 

Bauform: U
Baugröße: 300 kN
Baureihe: 6-bar-Ausführung
Massblatt: » U300 bis 12 mm

 

Bauform: U
Baugröße: 500 kN
Baureihe: 6-bar-Ausführung
Massblatt: auf Anfrage

 

Bauform: U
Baugröße: 750 kN
Baureihe: 6-bar-Ausführung
Massblatt: auf Anfrage

 

Bauform: U
Baugröße: 1000 kN
Baureihe: 6-bar-Ausführung
Massblatt: auf Anfrage

 

Weitere Bauformen

Bauform G (1-12 mm Krafthub)

Bauform G (13-80 mm Krafthub)

www.multipower-cylinder.com

Farger & Joosten GmbH
Flurstraße 8
D-88367 Hohentengen

Tel. +49 (0) 75 72 – 76 42 – 0
Fax +49 (0) 75 72 – 76 42 – 30

info@farger-joosten.de